Vyučovanie anglického jazyka

Vyučovanie anglického jazyka patrí medzi ďalšie činnosti, ktorými sa naša spoločnosť zaoberá.

Vyučujeme jazyk jednotlivcov a svoje služby poskytujeme aj firmám.

Spolupracovali sme s firmou

  • SOITRON (2007-2008)
  • MEGA EDUCATION, s.r.o.  ( 2010 – 2011)

Teraz spolupracujeme s firmou

  • CERTIMA, s.r.o.  ( od 2012 )
  • REAL TEAM, s.r.o.  (od 2011)